Paşte Fericit, tuturor! Happy Easter!


Poate vrei să vezi şi aici

Învierea

Prin ziduri înnegrite, prin izul umezelii,
Al morţii rece spirit se strecura-n tăcere;
Un singur glas îngână cuvintele de miere,
Închise în tratajul străvechii evanghelii.

C-un muc în mâini moşneagul cu barba ca zăpada,
Din cărţi cu file unse norodul îl învaţă
Că moartea e în luptă cu vecinica viaţă,
Că de trei zile-nvinge, cumplit muncindu-şi prada.

O muzică adâncă şi plină de blândeţe
Pătrunde tânguioasă puternicile bolţi;
„Pieirea, Doamne Sfinte, căzu în orice colţ,
Înveninând pre însuşi izvorul de vieţe.

Nimica înainte-ţi e omul ca un fulg,
Ş-acest nimic îţi cere o rază mângâioasă,
În pâlcuri sunătoare de plânsete duioasă
A noastre rugi, Părinte, organelor se smulg.”

Apoi din nou tăcere, cutremur şi sfială
Şi negrul întuneric se sperie de şoapte,
Douăsprezece pasuri răsună, miez de noapte,
Deodată-n negre ziduri lumina dă năvală.

Un clocot lung de glasuri vui de bucurie,
Colo-n altar se uită şi preoţi şi popor,
Cum din mormânt răsare Christos învingător
Iar inimile toate s-unesc în armonie:

„Cântări şi laude’nalţăm,
Noi, Ţie Unuia,
Primindu-L cu psalme şi ramuri
Plecaţi-vă neamuri,
Cântând Aleluia!

Christos a înviat din morti,
Cu cetele sfinte,
Cu moartea pre moarte călcând-o,
Lumina ducând-o
Celor din morminte!”

poezie de Mihai Eminescu

Vă doresc tuturor ca minunea Învierii să vă aducă în suflet  iertare, împacare, armonie, iubire şi bucurie!!
Paşte Fericit!
Hristos a Înviat!

I wish you all the wonder of the Resurrection bring in your soul forgiveness, reconciliation, harmony, love and joy!!
Happy Easter!
Christ is Risen!

Florii


Era o vreme dulce cu aburi pe zăvoaie
Şi dangăte de clopot în turlele de fier,
Cântau în prag cocoşii prevestitori a ploaie
Cu gâturile-ntinse spre apele din cer.

Pe măgurile negre cu poalele jilave
Mijea un fir de sate răznite de la drum,
Ieşeau pe brânci din iarnă cătunele buhave
Şi îşi scoteau la soare căciulile de fum.

Departe pe pârloage, băjenărind uitate,
Un pâlc de capre albe îngenunchea umil;
Suind spre grinduri, cârduri de vite-ngândurate,
Păşeau ascultătoare de-un câine şi-un copil.

O paşnică tristeţe punea fără de ştire
În orice coş de piepturi un suflet nencăput;
Lumina sta pe uliţi, râdea prin cimitire,
Dar se sfia să intre în casele de lut!

Pe Domnul primăverii îl aştepta pământul,
Isus venea cu iarba. Şi sălciile-n vad
Din bumbi de muguri proaspeţi îşi descheiau veşmântul
Şi-n cale ploconite i-l aştereau, plocad.

poezie de Vasile Voiculescu

(Don’t Give Up)


Reflectează la binecuvântările prezente, acelea din care orice om are din belşug; nu la necazurile trecute, acelea din care orice om a avut măcar o parte.

citat din Charles Dickens

Se află-n primăvară…


Se află-n primăvară o tainică nobleţe,
Ce-ndeamnă trup şi suflet s-adaste în blândeţe
Şi-n verdele ei râde o galeşă lumină –
Învederând, cu slavă, creaţia divină.

În vânt şoptind molatic, miresme se-ntretaie –
Şi nori, căzuţi din ceruri, trimit zvâcniri de ploaie;
E-o linişte albastră, ca de-nceput de lume,
Şi sufletu-mi cuprins e de-o pace fără nume.

Cu candelabre-ntoarse, văzduhu-mpung castanii –
S-aceeaşi, ce-mi veghează, tristeţile şi anii…
Şi păsări călătoare se-ntorc în cuiburi calde,
Iar vrăbii jucăuşe în praf prind să se scalde.

E atâta frumuseţe în verdele de mai…
Şi atât parfum de floare — mă lasă fără grai!
Cuvintele-mi par goale de sensuri şi fior –
S-arate măreţia, vibrând în verb sonor…

În răsărit de soare şi-n strălucirea lui –
Se simte viu şi tandru lucrarea Domnului;
Şi orice vietate, ce mişcă sub senin,
E semnul veşniciei şi-a lucrului divin.

Mă-nclin, în primăvară, de verdele-i sedus –
Sunt taine şi miresme ce freamătă-n ascuns;
Senin şi-adânc şi tainic-i azurul cerului –
Netrebnică şi slabă-i făptura-n faţa lui…

poezie de Boris Ioachim

Contrastele naturii


Alte lucrări ale artistului american Thomas Moran mai poţi admira şi aici

Natura ne este ostilă când n-o cunoaştem; cruzimile ei sunt o răzbunare îndreptată împotriva indiferenţei noastre. A-i asculta pulsul intim, cu fervoarea unei pasionate curiozităţi, echivalează cu descifrarea secretelor ei; înseamnă, din vitregă şi mânioasă, s-o prefaci într-o mamă bună şi înduioşată.
citat din Santiago Ramon y Cajal

~***~

În faţa măreţiei naturii emoţia este imensă.

În natură nu există numai frumos: urâtul există alături de frumos, diformul alături de graţie;  grotescul este reversul sublimului, răul al binelui, umbra a luminii.

Natura vine în ajutorul tuturor părăsiţilor. Acolo unde totul lipseşte, ea se dăruie întreagă. Ea înfloreşte şi reînverzeşte sub toate prăbuşirile. Ea are iederă pentru pietre şi dragoste pentru oameni.

Turistul vine să-şi bucure ochii; gânditorul găseşte o carte imensă unde fiecare stâncă este o scrisoare, unde fiecare lac este o frază, unde fiecare sat este un accent şi de unde iese un fum de amintiri de mii de ani vechime.

În anumite clipe misterioase, natura pare că, gândeşte, visează, tresare la unison cu pulsaţia vieţii universale.

Natura, ca o mamă surâzătoare, se pretează tuturor visurilor şi capriciilor noastre.

Nu mă satur niciodată să învăţ acest alfabet măreţ al naturii. În fiecare zi caut să descopăr o literă nouă.

Natura este o liră uriaşă la care cântă poetul.

Citate din Victor Hugo